DUSZPASTERZE

Proboszcz pełniący posługę w naszej parafii:  

ks. Edward Kuzak od 2013 r.

Poprzedni proboszczowie pracujący w parafii:  

ks. Albin Łuczkowski 1984 – 1997  

ks. Marek Zacieski 1997 – 2009

 

ks. Grzegorz Nowomiejski 2009 – 2013

Byli wikariusze pracujący w parafii:

1. ks. Andrzej Rosiak 1994 – 1996

2. ks. Wojciech Wiśniewski 1996 – 1997

3. ks. Sebastian Pakulski 2001 – 2004

4. ks. Jarosław Korniak 2004 – 2006

5. ks. Paweł Czarnecki 2006 – 2008

6. ks. Jacek Prusiński 2008 – 2010

7. ks. Piotr Fabrykiewicz 2010 – 2011  

Przewiń do góry