PARAFIALNA RADA GOSPODARCZA

Organem doradczym w parafii jest Parafialna Rada Gospodarcza. Zasadniczym celem Rady jest świadczenie pomocy księdzu proboszczowi w administrowaniu dobrami parafialnymi. Parafialna Rada Gospodarcza ma realizować ten cel poprzez: wymianę opinii w sprawach natury ekonomicznej, podejmowaniem inicjatyw i działań służących właściwemu gospodarowaniu majątkiem parafialnym. Członkowie Rady pomagają księdzu proboszczowi przy wykonywaniu podjętych zadań, jak budowa nowych czy remont starych obiektów kościelnych, wyszukiwanie, zakup oraz przewóz potrzebnych materiałów budowlanych, sprawowanie nadzoru przy robotach, pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych, pomoc w znalezieniu potrzebnych fachowców, w prowadzeniu gospodarstwa, wydzierżawianiu gruntów. Rada informuje parafian, zwłaszcza w swoim środowisku, o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii, ustalonych na zebraniu Rady, a także informuje księdza proboszcza o społecznym odbiorze tych zamierzeń wśród parafian. Kadencja trwa 5 lat, a każdy jej członek może zostać powołany do Rady na kolejną kadencję. Parafialna Rada Gospodarcza została zaprzysiężona 8 stycznia 2017 roku.

Członkami Parafialnej Rady Gospodarczej są wszyscy sołtysi wiosek należących do naszej parafii. Są to panie i pan:

  • Kokosińska Małgorzata
  • Macion Jolanta
  • Piekut Łucja
  • Pielat Andrzej
  • Rosiński Janusz
Przewiń do góry