PARAFIALNY ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

Papież Benedykt XVI w Encyklice „Deus caritas est” („Bóg jest miłością”) napisał:

„Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest powinnością każdego wierzącego, jest zadaniem całej wspólnoty kościelnej, od wspólnoty lokalnej po Kościół Powszechny. Ta miłość daje ludziom nie tylko pomoc materialną ale również odpoczynek i troskę o duszę, pomoc często bardziej konieczną od wsparcia materialnego”.

Caritas jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. W celu wspierania Caritas Polska w naszej parafii w roku 2000 powstał Parafialny Zespół Charytatywny. Pracę Parafialnego Zespołu Charytatywnego koordynuje pani Krystyna Grzelak.

Głównym celem Parafialnego Zespołu Charytatywnego jest niesienie pomocy materialnej i duchowej najbardziej potrzebującym, wielodzietnym rodzinom, osobom chorym, samotnym, ludziom będącym w trudnej sytuacji.

Na początku roku szkolnego Zespół Charytatywny organizuje akcję „Tornister pełen uśmiechów” wspierając najbiedniejsze rodziny w wyposażeniu dzieci do szkoły. Odwołując się do ofiarności parafian zbierane są plecaki, przybory szkolne oraz ofiary pieniężne na ten cel przeznaczone. W sierpniu 2016 roku dziesięcioro uczniów otrzymało plecaki wraz z przyborami szkolnymi.  Każdego roku członkowie Parafialnego Zespołu Charytatywnego przed Świętami Bożego Narodzenia prowadzą sprzedaż świec Caritas, a przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego rozprowadzają baranki. Ponadto organizowana jest zbiórka darów (artykułów spożywczych i środków czystości) od parafian. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupowane są produkty spożywcze i przygotowywane paczki dla rodzin wielodzietnych i najbardziej potrzebujących. W paczkach nie brak również świecy Caritas, życzeń oraz opłatka – symbolu jedności i modlitewnej pamięci. Każdego roku w ten sposób obdarowywanych jest około 20 rodzin, w tym około 50 dzieci w wieku szkolnym. Udzielana jest także konkretna finansowa pomoc dla niektórych rodzin. Pomocy udzielamy dzięki sponsorom i naszym parafianom, którzy wkładają ofiary do puszki w naszym kościele lub przynoszą dary do wystawianych przed świętami i przed nowym rokiem szkolnym koszy w świątyni i w niektórych sklepach w Małej Wsi.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za wspieranie naszej działalności charytatywnej. Bóg Zapłać.

„Bądź w życiu aktywny.
Nie stój z założonymi rękoma.
Nie piękne poglądy są ważne,
ale praktyczne działanie.
Nogi, które stoją w miejscu, zapuszczają korzenie.
Życie jest walką.
Nie czekaj, aby potrzebujący wyszli cię szukać,
idź i odwiedź ich w domach.
Zanieś słowo pocieszenia, wyrozumiały uśmiech, cenną myśl.”
Carlos Torres Pastorino

Zespół Charytatywny zaprasza wszystkich dysponujących czasem, a przede wszystkim wrażliwym sercem i otwartością na pomoc bliźnim do współpracy w działalności na rzecz potrzebujących.
Przewiń do góry