STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

Od roku 1989 na terenie całej Polski, w poszczególnych diecezjach zaczęły powstawać Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które w roku 1993 utworzyły Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Wszystkie stowarzyszenia są rejestrowane we właściwych sobie sądach na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Uzyskały one aprobatę Księży Biskupów – Ordynariuszy danych diecezji i mają Asystentów Kościelnych.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest organizacją katolików świeckich, działającą w ramach przepisów kościelnych i świeckich. Skupia osoby wyznania rzymskokatolickiego, uznające naukę Kościoła i wynikające z niej zasady etyczne dotyczące małżeństwa i rodziny. Inspiracją do tworzenia formalnych struktur zrzeszających świeckich katolików była uroczysta promocja Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej i zawarte w niej wskazanie, by wspierać rodzinę w wypełnianiu jej zadań określonych w nauce Kościoła.

Działalność stowarzyszeń realizuje się w dwóch głównych nurtach:

  • Pracy formacyjnej – nieustannego samokształcenia poprzez pogłębianie nauki Kościoła, analizowanie dokumentów Kościoła Katolickiego.
  • Aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i gospodarczym, przede wszystkim na terenie działania danego stowarzyszenia, a także poprzez federację na terenie całej Polski.

Do najważniejszych zadań Stowarzyszeń Rodzin Katolickich należą:

  • Kształtowanie życzliwych postaw wobec małżeństwa i rodziny poprzez instytucje życia publicznego i gospodarczego.
  • Działania na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka.
  • Występowanie w obronie praw i wartości rodziny oraz zabieganie o jej godność.
  • Zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz programach gospodarczych, społecznych, kulturalnych i wychowawczych.
  • Wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci i młodzieży.
  • Dążenie do powszechnej akceptacji Karty Praw Rodziny sformułowanej przez Stolicę Apostolską oraz do jej pełnego respektowania przez wszystkie władze i instytucje krajowe i międzynarodowe.

Podstawowymi jednostkami tworzącymi Diecezjalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich są Koła Parafialne. W naszej parafii Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zainicjowało swoją działalność w 1990 roku. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w parafii Mała Wieś czynnie uczestniczą w życiu społeczności parafialnej, w różnych nabożeństwach i uroczystościach, prowadzą rozważania Drogi Krzyżowej ulicami Małej Wsi w piątek przed Niedzielą Palmową. W czasie Mszy świętej czytają Słowo Boże, organizują spotkania opłatkowe, ściśle współpracują z Parafialnym Zespołem Charytatywnym wspierając najbardziej potrzebujących. Niektórzy członkowie Parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Prezesem Parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich jest pan Grzegorz Serwiński.  

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające w naszej parafii jest otwarte na nowych członków. Zachęcamy i zapraszamy do współpracy!

Przewiń do góry