TRIDUUM PASCHALNE

Triduum Paschalne, inaczej Triduum Sacrum, to trzy najważniejsze dni w roku liturgicznym katolików, podczas których celebrują oni Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, a kończy liturgią Wigilii Paschalnej.

Wielki Czwartek 

to dzień, w którym nie odprawia się w parafiach porannych Mszy świętych. Jedyną odprawianą tego dnia Mszą świętą jest ta w godzinach przedpołudniowych, zwana Mszą świętą Krzyżma. Odbywa się ona w katedrze, gdzie sprawują ją wszyscy kapłani wraz z przewodniczącym jej Biskupem, który poświęca oleje chorych i krzyżma. W trakcie tej Mszy kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia, które składali podczas święceń kapłańskich. Wieczorem w Wielki Czwartek w kościołach odprawiana jest Msza święta Wieczerzy Pańskiej. Jest to Msza, która ma przypominać o Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus ustanowił Sakramenty Eucharystii oraz Kapłaństwa. Po odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu” przestają grać kościelne organy i dzwonki. Może odbyć się obrzęd obmycia nóg wybranym mężczyznom. Na zakończenie Mszy świętej Najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do tzw. „Ciemnicy”, czyli tabernakulum w bocznym ołtarzu. Jest to symbol modlitwy w Ogrójcu, pojmania, uwięzienia oraz sądu nad Jezusem. Podczas przeniesienia Najświętszego Sakramentu śpiewa się pieśń „Przed tak wielkim Sakramentem”. Wierni mogą w ciszy adorować Najświętszy Sakrament w „Ciemnicy”.

Wielki Piątek 

to w Kościele dzień adoracji Krzyża, na którym zawisło ciało Jezusa. Tego dnia w kościele nie sprawuje się Mszy świętej. Wierni cały dzień poszczą i wstrzymują się od jedzenia pokarmów mięsnych. Tego dnia nie sprawuje się żadnych sakramentów poza Namaszczeniem Chorych oraz Spowiedzią. Liturgia Męki Pańskiej nie zaczyna się wcześniej, niż o godzinie 15 i nie później niż o 21. Podczas niej odbywa się Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Obrzęd Komunii Świętej oraz Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Procesja wielkopiątkowa rozpoczęcia Liturgii odbywa się w ciszy, kapłan oddaje cześć Jezusowi leżąc krzyżem, potem odczytywany jest opis Męki Pańskiej z Ewangelii świętego Jana. Następnie uroczyście odsłania się Krzyż śpiewając trzy razy „oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na ten śpiew kapłana wierni odpowiadają „Pójdźmy z pokłonem”. Po tej modlitwie wierni podchodzą i całują odsłonięty Krzyż. Po adoracji Krzyża w Wielki Piątek udzielana jest Komunia Święta. Pod koniec nabożeństwa Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej przezroczystym welonem przenoszony jest do Grobu Pańskiego. To symbol ciała Chrystusa okrytego całunem. Adoracja Sakramentu odbywa się do późnych godzin wieczornych.

W Wielką Sobotę 

od rana odbywa się święcenie pokarmów, czyli popularnych święconek. Wciąż można adorować Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim. Wieczorem rozpoczynają się obchody Liturgii Wigilii Paschalnej. Jej przebieg to: Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna i Liturgia Eucharystyczna. W kościele katolickim to najważniejsza Msza święta w roku! Cała liturgia rozpoczyna się przed wejściem do kościoła. Tam odprawiający ją poświęca ogień, następnie od niego zapala Paschał, czyli świecę będącą symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Celebrans wnosi zapalony Paschał do kościoła, trzykrotnie śpiewając; “Światło Chrystusa”, na co wierni odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”. W Liturgii Słowa czytane są przynajmniej trzy czytania ze Starego Testamentu, po czym następuje hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Wtedy ponownie rozbrzmiewają dzwony i organy. Radosne „Alleluja” zwiastuje nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. W czasie Liturgii Chrzcielnej poświęcana jest woda, którą będą dokonywane Chrzty przez cały rok. Wszyscy wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Rano w niedzielę lub po zakończeniu wielkosobotnich obrzędów odbywa się procesja rezurekcyjna, podczas której niesiony jest Najświętszy Sakrament oraz figura zmartwychwstałego Chrystusa. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego odprawiane są uroczyste Msze święte.

Przewiń do góry