POSŁUGA

Wybierz sakrament z zakładki

chrzest

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu chrztu:

 • Akt urodzenia dziecka z USC – może być ksero i oryginał (do wglądu).
 • W przypadku, gdy rodzice dziecka zawierali małżeństwo poza tutejszą parafią, akt ślubu kościelnego rodziców (dokument konkordatowy).
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

Dokument potrzebny do pierwszej Komunii świętej:

 • Metryka chrztu dziecka – nie dotyczy, jeżeli dziecko było ochrzczone w tutejszej parafii.

Dokumenty potrzebne do bierzmowania:

 • Metryka chrztu – nie dotyczy, jeżeli kandydat do bierzmowania był ochrzczony w tutejszej parafii.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji – nie dotyczy, jeżeli katecheta ustnie potwierdził, że kandydat do bierzmowania uczęszcza na lekcję religii.
 • W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym zawarciem małżeństwa.

Dokumenty potrzebne do ślubu kościelnego:

 • Dowody osobiste.
 • Aktualna metryka chrztu (nie starsza niż 6 miesięcy) – metryka chrztu nie dotyczy osoby ochrzczonej w tutejszej parafii.
 • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany w metryce chrztu) – nie dotyczy osoby bierzmowanej w tutejszej parafii.
 • Trzy dokumenty z USC (jeżeli narzeczeni nie mają ślubu cywilnego).
 • Zaświadczenie z odbytego kursu przedmałżeńskiego potwierdzające udział w spotkaniach dla narzeczonych.

Spotkania dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) można odbyć w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA ul. Kobylińskiego 21A, 09-400 Płock, tel./fax: /0-24/ 268-66-81, 268-04-48; tel. kom: 513-107-753 e-mail: metanoia@op.pl Więcej informacji na ten temat na www.cpp-metanoia.com

Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.
 • Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze (kan. 1004).
 • Sakramentu należy udzielać chorym, którzy – będąc przytomni na umyśle – przynajmniej pośrednio o niego prosili (kan.1005).
 • Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim (kan. 1007).
 

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu pogrzebu:

 • Akt zgonu (część przeznaczona dla administracji cmentarza).
 • Zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych i Wiatyku – nie dotyczy, jeżeli zmarła osoba przystąpiła do Sakramentu Chorych w tutejszej parafii.
Przewiń do góry