ASYSTA PROCESYJNA

„Wiara bez uczynków jest martwa”. (Jk 2, 26)

Słowo asysta z łacińskiego assistere (stać przy) oznacza grupę osób towarzyszących, eskortę. W historii różnych kultur przedchrześcijańskich spotykane były procesje w Babilonii, w Egipcie, w Rzymie czy też w Grecji. Pismo święte Starego Testamentu wspomina, że Dawid przenosił procesjonalnie Arkę Przymierza i tańczył przed nią radośnie. We wprowadzeniu teologicznym do Rytuału Komunii świętej i Kultu Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą świętą czytamy:

W procesjach, w czasie których celebrans niesie Najświętszą Eucharystię poza kościół wśród uroczystych obrzędów i śpiewów, lud chrześcijański składa publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu”.

Procesja, to swoisty sposób oddania hołdu Chrystusowi Eucharystycznemu, to pochód modlitewny. Procesja, to publiczne uwielbienie Boga – naszego Stwórcy. Jest to też radosne wyznanie naszej wiary, wyrażenie podziękowania za otrzymane łaski, a także prośba o przebłaganie. Asystę procesyjną stanowią parafianie, którzy chcą być blisko Jezusa Eucharystycznego. W naszej parafii do asysty procesyjnej należą dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Asysta swoją posługą troszczy się o właściwy przebieg procesji. Celem asysty jest uświetnianie uroczystości parafialnych i służba Jezusowi Eucharystycznemu podczas procesji, w której orszak procesyjny poprzedza samego Chrystusa niesionego w Monstrancji pod postacią Chleba. Posługa asysty procesyjnej podkreśla podniosłość i nadaje uroczystego charakteru każdej procesji.

Asysta pełni swoją posługę kilka razy w ciągu roku, w czasie większych uroczystości kościelnych, takich jak Rezurekcja, Boże Ciało, odpust parafialny. Członkowie asysty biorą także czynny udział w procesji w czasie innych uroczystości w parafii oraz w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od świąt wielkanocnych do 1 listopada. Osoby wchodzące w skład asysty niosą krzyż, baldachim, obrazy, feretrony, chorągwie, różaniec i poduszki. Asysta, to też dziewczynki („bielanki” – dziewczęta po I Komunii świętej) sypiące kwiatami Panu Jezusowi. Dziećmi biorącymi udział w procesji opiekują się panie katechetki Edyta Utkowska i Paulina i Pielat.

Członkowie asysty procesyjnej troszczą się, by każda uroczystość kościelna była wyjątkowym przeżyciem a także dbają o przedmioty kultu religijnego, które noszą i dekorują je. Często bywa tak, że dany parament przekazywany jest z ojca na syna, z matki na córkę, co tworzy piękne tradycje rodzinne. Procesja – to wizytówka całej parafii, a osoby należące do asysty procesyjnej – to wizytówka rodziny katolickiej. Dzięki posłudze asysty procesyjnej możemy godnie w sposób publiczny wyznawać wiarę w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

W trosce o zachowanie i przekazanie kolejnym pokoleniom pięknych, polskich katolickich tradycji zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do posługi w parafialnej asyście procesyjnej. To wielki zaszczyt być tak blisko Jezusa.

Przewiń do góry