PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha Soboru Watykańskiego II. Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za najmniejszą i podstawową komórkę organizacji Kościoła, którą jest parafia.

Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym księdza proboszcza.

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie księdza proboszcza, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Działalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej wyraża się w pracy nad pogłębianiem religijnej świadomości parafian i budzeniu postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, w trosce o wychowanie chrześcijańskie, kult i wymiar społeczny Ewangelii, a także w budzeniu i rozwijaniu inicjatyw apostolskich wśród parafian, wyrażaniu opinii w sprawach parafii oraz wysuwaniu propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii. Przedmiotem działalności Parafialnej Rady Duszpasterskiej są też zagadnienia związane z rekolekcjami, misjami świętymi, wizytacją księdza biskupa, uroczystościami odpustowymi, rozkładem nabożeństw, dostosowanych do konkretnych warunków parafian. Kadencja Rady trwa 5 lat. Ci sami członkowie Rady mogą być wybrani na następną kadencję. Aktualna Parafialna Rada Duszpasterska została zaprzysiężona 8 stycznia 2017 roku.

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą panie i panowie:

  • Damaziak Maria
  • Grzelak Krystyna
  • Iwańska Hanna
  • Jaszczak Marceli
  • Kamińska Anna
  • Kolasa Stanisław
  • Krystek Wiesław
  • Ostrowski Ksawery
  • Pielat Paulina
  • Serwiński Grzegorz
Przewiń do góry