OGŁOSZENIA

I Niedziela Wielkiego Postu –
21.02.2021 r.

 1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.
 2. Po Mszy św. o godz. 1100 będzie spotkanie z uczniami kl. IV i ich rodzicami.
 3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o 1630. W każdą niedzielę Wielkiego Postu gorzkie żale będziemy śpiewać na przemian przed Mszą św. o godz. 900 i o godz. 1100. W następną niedzielę przed Mszą św. o godz. 1100. Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 4. Podobnie jak było w ubiegłych latach, bardzo proszę, by ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego zebrali panie i panowie sołtysi bądź osoby należące do Rady Parafialnej z poszczególnych miejscowości. Jeżeli w czasie zbiórki kogoś by w domu nie było można ofiarę na kwiaty położyć na tacę lub bezpośrednio przekazać mi czy pani kościelnej.
 5. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po każdej Mszy świętej będzie zbiórka ofiar na potrzeby misji.
 6. Jutro, 22 lutego, przypada 90 rocznica objawienia Pana Jezusa św. Siostrze Faustynie. Organizatorzy akcji „Zapalmy Światło Miłosierdzia” zwracają się do nas z prośbą, byśmy jutro zapalili światło w oknach domów i mieszkań o Godzinie Miłosierdzia czyli o godz. 1500 lub w godzinach wieczornych. Organizatorzy akcji zachęcają, aby Światło Miłosierdzia zapalić także przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach. Zapalenie światła ma być znakiem wdzięczności wobec Bożej Opatrzności.
 7. Bóg zapłać za ofiary składane na cele naszej parafii.
 8. W Wielkim Poście Caritas Diecezji Płockiej rozprowadza baranki z białej czekolady do wielkanocnego koszyka. Baranek ma nam przypominać o ofierze Jezusa Chrystusa, który jako Baranek bez skazy ofiarował się za nas na drzewie krzyża. Cena jednego baranka – 5 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na jałmużnę wielkopostną dla najbardziej potrzebujących. Można takie baranki nabyć po Mszy świętej.
 9. Fundacja Caritas Diecezji Płockiej zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań, których głównym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza chorym dzieciom. Możemy to uczynić przekazując 1% podatku na tę Fundację. Numer KRS jest na plakacie, wywieszonym w gablocie i na stronie internetowej Fundacji.
 10. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach, których polecamy Bożej opiece.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

w poniedziałek 22 lutego - św. Piotr Apostoł, w kalendarzu liturgicznym przypada tego dnia święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

Cytat Tygodnia
Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość
Stary Testament
Ks. Jeremiasza 31, 3

VI Niedziela Zwykła – 14.02.2021 r.

 1. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu teraz i zawsze.
 2. Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne przyzwolenie na jego picie. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości. Przed ołtarzem jest wyłożona Księga Trzeźwości, można się do niej wpisać. Ci, którzy spożywają alkohol wpisując się do Księgi Trzeźwości dają świadectwo, że w imię Chrystusa ukrzyżowanego walczą ze swoją słabością. Ci, którzy nie piją wpisując się dają świadectwo, że życie bez alkoholu może być radosne i pełne. Wpisanie się do parafialnej Księgi Trzeźwości jest wreszcie świadectwem dla parafii, że wśród nas są ludzie niepijący, ludzie poważnie traktujący Boga, Kościół czy okres Wielkiego Postu.
 3. Wspominamy dzisiaj św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za jego wstawiennictwem prośmy w intencji zakochanych, by nie mylili zakochania z pożądaniem, oraz o zdrowie dla tych, którzy borykają się z problemami natury psychicznej.
 4. W środę Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem, jego celem i codziennością. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 1000 i 1700. Niech Wielki Post będzie dla każdego z nas nie tylko okazją do refleksji nad swoim życiem, osobistego nawrócenia, ale przede wszystkim spotkaniem z miłosiernym Bogiem, który po raz kolejny wychodzi nam naprzeciw.
 5. W piątek o godz. 1630 będzie droga krzyżowa, a po niej Msza św. Te osoby które w piątek chcą skorzystać ze spowiedzi św. proszę, by się wyspowiadały przed drogą krzyżową. Miedzy Mszą św. a drogą krzyżową, by nie opóźniać Mszy św. spowiedź nie jest przewidziana.
 6. W niedzielę będziemy śpiewać gorzkie żale na przemian przed Mszą św. o godz. 900 i o godz. 1100. W następną niedzielę przed Mszą św. o godz. 900. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa w Wielkim Poście tzn. na drogę krzyżową i na gorzkie żale, mam nadzieję, że będziemy w tych nabożeństwach licznie uczestniczyć.
 7. Po Mszy św. o godz. 1100 będzie spotkanie z dziećmi kl. III i ich rodzicami.
 8. Za tydzień po Mszy św. o godz. 1100 będzie spotkanie z dziećmi kl. IV i ich rodzicami.
 9. Bóg zapłać za ofiary składane na cele naszej parafii.
 10. W tym tygodniu zapłaciliśmy za wywóz odpadów z cmentarza 695 zł.
 11. W sobotę 20 lutego o godz. 1330 będzie można zamówić u krawca stroje komunijne dla dzieci kl. III.
 12. Chrystus przywracający nam czystość serca niech wspiera szczególnie solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH 90. ROCZNICY PIERWSZEGO OBJAWIENIA JEZUSA MIŁOSIERNEGO W PŁOCKU

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz. 47-48). Umiłowani Diecezjanie! Obchodzimy w bieżącym roku 90. rocznicę pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego Siostrze Faustynie, które miało miejsce 22 lutego 1931 r. w klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w Płocku przy Starym Rynku 14. To właśnie wtedy padły przytoczone wyżej słowa Jezusa Miłosiernego. Główne uroczystości 90-lecia objawienia odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdziu w Płocku, w dniu 22 lutego 2021 r. o godzinie 1700. Uroczystej Mszy św. będzie wtedy przewodniczył ks. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Watykanu. Z racji na ograniczenia pandemiczne serdecznie zapraszam Was, moi Drodzy, do duchowej łączności z Sanktuarium Miłosierdzia w Płocku za pomocą Internetu. Msza Święta będzie transmitowana na kanale youtube Sanktuarium oraz na kanale youtube Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Dzień wcześniej, w niedzielę 21 lutego br., w I Niedzielę Wielkiego Postu, będę przewodniczył Mszy Świętej radiowej w kościele Św. Krzyża w Warszawie o godz. 900. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Mając na uwadze troskę o to, aby „Płockie Betlejem Miłosierdzia” było miejscem, gdzie wierni z całego świata będą mogli z ufnością zawierzać się Bożemu miłosierdziu i doświadczać wielu łask, zwracam się także z prośbą do wszystkich diecezjan, kapłanów i wiernych świeckich, o wielkoduszne wsparcie dzieła rozbudowy diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. W nowej świątyni obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Zarządzam, aby ofiary zebrane na tacę w niedzielę 21 lutego 2021 r., zostały w całości przekazane dla Sióstr Bożego Miłosierdzia w Płocku na rozbudowę Sanktuarium. Niech zaangażowanie materialne w dzieło rozbudowy Sanktuarium będzie wyrazem naszej wdzięczności za to, że Jezus Miłosierny wybrał sobie Płock, jako miejsce objawienia światu orędzia o nieskończonym Bożym miłosierdziu oraz znakiem naszej wielkoduszności. Obyśmy jak najszybciej z Bożą pomocą mogli uczestniczyć w poświęceniu nowej świątyni.  Już teraz składam serdeczne „Bóg zapłać!” za finansowe wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.

Płock, dnia 1 lutego 2021 r.
† Piotr Libera Biskup Płocki

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • w wtorek 16 lutego –Święty Daniel, męczennik. Z potrzeby serca wraz z Eliaszem, Izaakiem, Jeremiaszem i Samuelem towarzyszył chrześcijanom, skazanym za wyznawanie wiary na przymusowe roboty w kamieniołomach Cylicji. Po bezskutecznych namowach, aby wyparli się wiary w Chrystusa, zostali ścięci 16 lutego 309 r. 

V Niedziela Zwykła – 07.02.2021 r.

 1. Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.
 2. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 1100 będzie spotkanie z dziećmi kl. III i ich rodzicami.
 3. W czwartek jest wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. W 1858 r., cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w grocie Massabielle Bernadetcie Soubirous objawiła się Matka Boża, która przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie, oraz wezwała do nawrócenia i prosiła o modlitwę. W tym dniu o godz. 1000 będzie odprawiona Msza św. w intencji chorych. Po Mszy św. będzie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przez kościół. Zapraszam więc w Światowy Dzień Chorego na wspólną modlitwę za chorych i proszę o przywiezienie chorych do kościoła. Zadbajmy o to, by nasi chorzy bliscy czy sąsiedzi, dzięki naszej życzliwej pomocy, mogli tego dnia uczestniczyć we Mszy świętej.
 4. Dziękuję parafianom, którzy w tym tygodniu uczestniczyli w ostatniej Mszy św. odprawianej w ramach kolędy. Bóg zapłać rodzinom z Małej Wsi, które na zakończenie Mszy św. kolędowej złożyli ofiary na cele naszej parafii. Dziękuję za ofiary składane na cele naszej parafii poza Mszą św. kolędową.
 5. W Mszach św. w ramach kolędy z niektórych odcinków uczestniczyły wszystkie rodziny, a z niektórych tylko kilka rodzin. W Mszach św. kolędowych wzięło udział 68 % rodzin naszej parafii. Bóg zapłać za zaangażowanie się w tę wyjątkową, nietypową tegoroczną kolędę. Dziękuję za zrozumienie, za wspólną modlitwę i za składane ofiary na cele naszej parafii, które w tym roku przeznaczone są na wyminę na dachu plebanii eternitu na blachodachówkę.
 6. Jeżeli rodzina sprowadziła się do parafii lub zmieniła miejsce zamieszkania proszę, by zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu wpisania do kartoteki parafialnej.
 7. Solenizantom i jubilatom życzę wielu łask Bożych, a szczególnie zdrowia duszy i ciała.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • w środę 10 lutego – św. Scholastyka (ok. 480-547), dziewica, siostra św. Benedykta, założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy, założyła żeński zakon według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.

Czytaj ogłoszenia

V Niedziela Zwykła – 07.02.2021 r.

 1. Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.
 2. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 1100 będzie spotkanie z dziećmi kl. III i ich rodzicami.
 3. W czwartek jest wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. W 1858 r., cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w grocie Massabielle Bernadetcie Soubirous objawiła się Matka Boża, która przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie, oraz wezwała do nawrócenia i prosiła o modlitwę. W tym dniu o godz. 1000 będzie odprawiona Msza św. w intencji chorych. Po Mszy św. będzie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przez kościół. Zapraszam więc w Światowy Dzień Chorego na wspólną modlitwę za chorych i proszę o przywiezienie chorych do kościoła. Zadbajmy o to, by nasi chorzy bliscy czy sąsiedzi, dzięki naszej życzliwej pomocy, mogli tego dnia uczestniczyć we Mszy świętej.
 4. Dziękuję parafianom, którzy w tym tygodniu uczestniczyli w ostatniej Mszy św. odprawianej w ramach kolędy. Bóg zapłać rodzinom z Małej Wsi, które na zakończenie Mszy św. kolędowej złożyli ofiary na cele naszej parafii. Dziękuję za ofiary składane na cele naszej parafii poza Mszą św. kolędową.
 5. W Mszach św. w ramach kolędy z niektórych odcinków uczestniczyły wszystkie rodziny, a z niektórych tylko kilka rodzin. W Mszach św. kolędowych wzięło udział 68 % rodzin naszej parafii. Bóg zapłać za zaangażowanie się w tę wyjątkową, nietypową tegoroczną kolędę. Dziękuję za zrozumienie, za wspólną modlitwę i za składane ofiary na cele naszej parafii, które w tym roku przeznaczone są na wyminę na dachu plebanii eternitu na blachodachówkę.
 6. Jeżeli rodzina sprowadziła się do parafii lub zmieniła miejsce zamieszkania proszę, by zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu wpisania do kartoteki parafialnej.
 7. Solenizantom i jubilatom życzę wielu łask Bożych, a szczególnie zdrowia duszy i ciała.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • w środę 10 lutego – św. Scholastyka (ok. 480-547), dziewica, siostra św. Benedykta, założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy, założyła żeński zakon według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.
 

IV Niedziela Zwykła – 31.01.2021 r.

 1. Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. Na trąd chorują tysiące ludzi, którzy często z powodu tej choroby są wykluczani ze społeczeństwa, spychani na margines życia. Pomódlmy się dzisiaj w intencji trędowatych, a także ich opiekunów, którzy z wielką miłością codziennie się nimi opiekują. Prośmy Boga także o to, żebyśmy nikogo nie przesuwali na margines życia.
 2. We wtorek 2 lutego jest święto Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze święte z błogosławieniem świec o godz. 1000 i 1700. Pamiętajmy o osobach konsekrowanych, które oddały życie w służbie Bogu i Kościołowi. Warto wspomnieć o setkach domów pomocy, domów dziecka, przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych, szpitali i hospicjów, w których codziennie służą osoby konsekrowane, które dzięki temu są świadkami Boga pełnego miłości i miłosierdzia.
 3. W środę 3 lutego jest wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona chorych na gardło.
 4. W piątek 5 lutego jest wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 1630.       
 6. W tym tygodniu przypada także pierwsza sobota miesiąca, w którą będzie okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia. O godz. 900 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu wspólny różaniec i Msza św. zwłaszcza dla osób należących do Kół Żywego Różańca.
 7. Dziękuję parafianom, którzy w tym tygodniu uczestniczyli w Mszach świętych odprawianych w ramach kolędy. Bóg zapłać rodzinom, które na zakończenie takiej Mszy św. kolędowej składają ofiary. Dziękuję za ofiary składane na cele naszej parafii poza Mszą św. kolędową. Ofiary składane w tym roku na kościół przeznaczone są na wyminę na dachu plebanii eternitu na blachodachówkę. W tym tygodniu Msza święta odprawiana w ramach kolędy będzie w poniedziałek o godz. 1730 w mieszkańców Małej Wsi ul. Warszawska blok nr 51.

     Te rodziny, które nie mogły przyjść na wyznaczoną Mszę św. kolędową proszę, by przyszły w poniedziałek na ostatnią już Mszę św. odprawianą w ramach kolędy.

 1. W tym tygodniu zostały wywiezione odpady z naszego cmentarza.
 2. Niech Jezus, Święty Boży, ochrania i strzeże solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • w piątek 5 lutego – św. Agata (ok. 235-251), dziewica i męczennica
 • w sobotę 6 lutego – święci męczennicy Paweł Mika (1565-1597) i Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu

III Niedziela Zwykła – 24.01.2021 r.

 1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23).
 2. Jutro święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła Jezusa. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.
 3. Dziękuję parafianom, którzy w tym tygodniu uczestniczyli w Mszach św. odprawianych w ramach kolędy. Wspólnie modlimy się o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców, którzy są zapraszani na Msze św. Bóg zapłać rodzinom, które na zakończenie takiej Mszy św. kolędowej składają ofiary. Dziękuję za ofiary składane na cele naszej parafii poza Mszą św. kolędową. Ofiary składane w tym roku na kościół przeznaczone są na wyminę na dachu plebanii eternitu na blachodachówkę. Zapraszam na Msze św. kolędowe odprawiane każdego dnia o godz. 1730. Proszę, by na takiej Mszy św. była z rodziny przynajmniej jedna osoba. W tym tygodniu Msze św. odprawiane w ramach kolędy będą:
 • w poniedziałek w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Kochanowskiego od pani Wiśniewskiej do szkoły
 • we wtorek w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Mickiewicza i Kolbego
 • w środę w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Gawareckiego od państwa Gawlik wszystkie domy i bloki  
 • w czwartek w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Warszawska bloki nr 39, 41, 43
 • w piątek w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Warszawska bloki nr 45 i 47   
 • w sobotę w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Warszawska dom nr 43 C i blok nr 49
 • w następny poniedziałek w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Warszawska blok nr 51

     Te rodziny, które nie mogły przyjść na wyznaczoną Mszę św. kolędową proszę, by przyszły na Mszę św. kolędową w innym czasie, z innym odcinkiem kolędowym.

 1. Bóg zapłać tym osobom, które w ostatnią niedzielę były w kościele i składały ofiary na tacę, które były przeznaczone na ogrzewania naszego kościoła.
 2. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzę wielu łask Bożych.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • w poniedziałek 25 stycznia – św. Paweł, apostoł, świętujemy jego nawrócenie
 • we wtorek 26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus, najbliżsi współpracownicy św. Pawła Apostoła
 • w czwartek 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej

II Niedziela Zwykła – 17.01.2021 r.

 1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.
 2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.
 3. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej wdzięczności i miłości.
 4. Dziękuję parafianom, którzy w tym tygodniu uczestniczyli w Mszach świętych odprawianych w ramach kolędy. Wspólnie modlimy się o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców, którzy są zapraszani na Msze święte. Więcej informacji na temat tegorocznej wyjątkowej kolędy można znaleźć na naszej parafialnej stronie internetowej w zakładce Z ŻYCIA PARAFII – NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE W DOMU. Bóg zapłać rodzinom, które na zakończenie takiej Mszy św. kolędowej składają ofiary. Dziękuję za ofiary składane na cele naszej parafii poza Mszą św. kolędową. Zapraszam na Msze święte kolędowe odprawiane każdego dnia o godz. 1730. Proszę, by na takiej Mszy św. była z rodziny przynajmniej jedna osoba. W tym tygodniu Msze święte odprawiane w ramach kolędy będą:
 • w poniedziałek w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Warszawska od państwa Dębskich w stronę Perek – lewa strona oraz 5 rodzin po przeciwnej stronie ul. Warszawskiej do państwa Skopczyńskich
 • we wtorek w int. mieszkańców Małej Wsi Warszawska od pani Wojnarowskiej w stronę Perek prawa strona oraz ul. Krótka i Parkowa do państwa Rackich
 • w środę w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Kwiatowa i Słoneczna
 • w czwartek w mieszkańców Małej Wsi ul. Ogrodowa, Botaniczna i Wierzbowa
 • w piątek w int. mieszkańców Małej Wsi Słowackiego, Orzeszkowej, Nałkowskiej, Konopnickiej, Dąbrowskiej
 • w sobotę w int. mieszkańców Małej Wsi Sobieskiego, Reja, Jagiełły od państwa Grzelak do pana Ciarka
 • w następny poniedziałek w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Kochanowskiego od pani Wiśniewskiej do szkoły

     Te rodziny, które nie mogły przyjść na wyznaczoną Mszę św. kolędową proszę by przyszły na Mszę św. kolędową w innym czasie, z innym odcinkiem kolędowym.

 1. W następną niedzielę będzie zbiórka do puszek dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji.
 2. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa i życzliwości ze strony najbliższych. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • we wtorek 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, wzór gorliwości apostolskiej i modlitwy;
 • w czwartek 21 stycznia – św. Agnieszka (†ok. 305), dziewica i męczennica, poniosła śmierć męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana.

I Niedziela Zwykła – Święto Chrztu Pańskiego – 10.01.2021 r.

 1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

 2. Dziękuję parafianom, którzy w tym tygodniu uczestniczyli w Mszach świętych odprawianych w ramach kolędy. Wspólnie modlimy się o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców, którzy są zapraszani na Msze święte. Więcej informacji na temat tegorocznej wyjątkowej kolędy można znaleźć na naszej parafialnej stronie internetowej w zakładce Z ŻYCIA PARAFII – NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE W DOMU. Bóg zapłać za składane w tym tygodniu w ramach kolędy ofiary na cele naszej Parafii rodzinom z Niździna i z Węgrzynowa. Zapraszam na Msze święte kolędowe. Proszę, by na takiej Mszy św. była z rodziny przynajmniej jedna osoba. W tym tygodniu Msze święte, odprawiane w ramach kolędy o godz. 1730, będą dla następujących odcinków kolędowych:

 • w poniedziałek w int. mieszkańców Perek od państwa Boszko do państwa Rosińskich

 • we wtorek w int. mieszkańców Perek od pani Nowak do państwa Nowak

 • w środę w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Lipowa, Piekarnicza i Płońska od pani Araucz do państwa Majorkiewicz

 • w czwartek w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Kasztanowa, Czereśniowa i blok nr 1 przy ulicy Płońskiej

 • w piątek w int. mieszkańców Małej Wsi Polna, Pocztowa, Poprzeczna, Graniczna od państwa Macion do państwa Dąbrowskich na ul. Warszawskiej

 • w sobotę w int. mieszkańców Małej Wsi Warszawska, Łąkowa, Pierwsza od państwa Gratkowskich do państwa Nowak

 • w następny poniedziałek w int. mieszkańców Małej Wsi ul. Warszawska od państwa Dębskich w stronę Perek – lewa strona oraz 5 rodzin po przeciwnej stronie ul. Warszawskiej do państwa Skopczyńskich

      Te rodziny, które nie mogły przyjść na wyznaczoną Mszę św. kolędową proszę, by przyszły na Mszę św. kolędową w innym czasie, z innym odcinkiem kolędowym.  

 1. Mamy nową parafialną stronę internetową. Bardzo serdecznie dziękuję panu Dawidowi Szczypińskiemu z Małej Wsi za opracowanie, utworzenie całkowicie nowej wersji parafialnej strony internetowej, a także za systematyczną aktualizację tej strony parafialnej. Strona ma ten sam adres. Zapraszam na parafialną stronę internetową.

 2. Dziękuję Zarządowi Spółdzielni Usług Rolniczych w Małej Wsi na czele z panem Prezesem za okazaną życzliwość wobec Parafii.

 3. Bóg zapłać za ofiary na cele naszej Parafii składane poza Mszą świętą w ramach kolędy.

 4. Ofiary, które będą składane w następną niedzielę na tace będą przeznaczone na ogrzewania Kościoła.

 5. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzę wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • we wtorek 12 stycznia, Św Arkadiusz z Cezarei Mauretańskiej – męczennik, Do końca życia znosił męki z heroicznym męstwem, zagrzewając nadto towarzyszy do wytrwania. Poniósł śmierć męczeńską w 305 r.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 03.01.2021 r.

 1. W pierwszą niedzielę Nowego Roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

 2. W środę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w  naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w  kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.

 3. W naszej parafii w ramach kolędy odprawiane są Msze święte w intencji poszczególnych odcinków kolędowych. Dziękuję parafianom, którzy w tym tygodniu uczestniczyli w takich Mszach świętych. Wspólnie modlimy się o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców, którzy są zapraszani na Msze święte. Bóg zapłać za składane w tym tygodniu w ramach kolędy ofiary na cele naszej parafii rodzinom z Bród Dużych, z Bród Małych, ze Ściborowa i z Niździna. Zapraszam na Msze święte kolędowe. Proszę by na takiej Mszy św. była z rodziny przynajmniej jedna osoba. W tym tygodniu Msze święte, odprawiane w ramach kolędy o godz. 1730, będą dla następujących odcinków kolędowych:

 • w poniedziałek w int. mieszkańców Niździna od państwa Ciarka do państwa Mosakowskich

 • we wtorek w int. mieszkańców Niździna od Borzenia do pani Borzewskiej

 • w czwartek w mieszkańców Węgrzynowa od Arciszewa do pani Budek

 • w piątek w int. mieszkańców Węgrzynowa od pani Agnieszki Gawinowskiej do państwa Sobótka

 • w sobotę w int. mieszkańców Węgrzynowa od bloku SUR do państwa Grzelak

 • w następny poniedziałek w mieszkańców Perek od państwa Boszko do państwa Rosińskich

     Te rodziny, które nie mogły przyjść na wyznaczoną Mszę św. kolędową proszę by przyszły na Mszę św. kolędową w innym czasie, z innym odcinkiem kolędowym.

 1. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

 2. Niech rozpoczęty Nowy Rok będzie dla solenizantów i jubilatów czasem obfitych łask Bożych oraz zbliżania się do Pana Boga i ludzi.

Czytaj ogłoszenia

Niedziela Świętej Rodziny – 27.12.2020 r.

 1. W piątek 1 stycznia jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które wybuchają w różnych miejscach świata. Módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty. Tego dnia z racji pierwszego piątku miesiąca po Mszy św. o godz. 1100 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
 2. W czwartek jest ostatni dzień starego roku. Przyjdźmy tego dnia do Kościoła, aby wspólnie Boga przeprosić za wszelkie nasze przewinienia i zaniedbania, aby za wszelkie dobro Bogu podziękować i prosić o dalsze błogosławieństwo. Tak czynili nasi ojcowie i my również tak uczyńmy. Zapraszam do Kościoła w sylwestra na Mszę św. na godz. 1700. Msza św. będzie odprawiana za zmarłych z naszej parafii i pochowanych na naszym cmentarzu w 2020 r. W czasie modlitwy za zmarłych będzie można położyć zapalony znicz przed ołtarzem.
 3. W sobotę z racji pierwszej soboty miesiąca o godz. 900 będzie wspólny różaniec i Msza św. o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny zwłaszcza dla osób należących do Kół Żywego Różańca.
 4. W tym roku będziemy inaczej niż zwykle przeżywać wizytę duszpasterską. Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Gospodarczej jednogłośnie zaproponowali, by w tym roku z racji pandemii nie było tradycyjnej kolędy, ale by w intencji mieszkańców były w ramach kolędy odprawiane Msze święte. Na te Msze św. będę zapraszał do naszego kościoła w wyznaczonych terminach mieszkańców poszczególnych odcinków kolędowych. Dzień kolędy będzie się składał z dwóch części: Mszy św. w kościele i „wieczoru kolędowego” w rodzinie. Na zakończenie Mszy św. odmówię modlitwę nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi i udzielę błogosławieństwa. Jeśli ktoś nie ma w domu wody święconej, to proponuję, aby przynieść wodę w małej buteleczce do kościoła i w czasie Mszy św. ją poświęcę. Po przyjściu po Mszy św. do domu proszę zorganizować modlitewne spotkanie w rodzinie. Teksty modlitw (wersja dla rodziny lub wersja dla osoby samotnej) będą dostępne w kościele oraz na naszej parafialnej stronie internetowej. Więcej informacji na temat tegorocznej wyjątkowej kolędy można znaleźć na parafialnej stronie internetowej w zakładce Z ŻYCIA PARAFII – NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE W DOMU. Proszę zapoznać się z tymi informacjami. Msze św. rozpoczną się 28 grudnia. Będą o godz. 1730 Tylko w sylwestra o godz. 1100.
 • w poniedziałek w int. mieszkańców Bród Dużych od rodzin pod Przykorami do państwa Nowak
 • we wtorek w int. mieszkańców Bród Dużych od państwa Kątniak do państwa Biernat
 • w środę w int. mieszkańców Bród Małych
 • w czwartek w sylwestra zgodnie z życzeniem o godz. 1100 w int. mieszkańców Ściborowa
 • w sobotę w int. mieszkańców Niździna od państwa Walickich do pana Łukasiewicza

     Te rodziny, które nie mogą przyjść na wyznaczoną Mszę św. kolędową proszę by przyszły na Mszę św. kolędową w innym czasie, z innym odcinkiem kolędowym.

 1. Dzisiaj jest ostatnia niedziela 2020 r. Z tej racji pragnę podziękować Parafianom, którzy mając świadomość przynależności do Kościoła Chrystusowego żyją zgodnie z wyznawaną wiarą. Bóg zapłać za ofiary składane w czasie Mszy św. na tacę. Serdecznie dziękuję także wielu rodzinom z naszej parafii, którzy w tym kończącym się roku składali ofiary na cele naszej parafii. Dzięki tym licznym ofiarom w 2020 r. wykonaliśmy wiele prac między innymi wymieniliśmy oświetlenie w prezbiterium, wstawiliśmy po prawej i lewej stronie prezbiterium drzwi i okna nad drzwiami, wkuliśmy przewody od alarmu i nagłośnienia, wymieniliśmy gniazda elektryczne i wyłączniki, wymalowaliśmy sufit i ściany kościoła wewnątrz. Zakupiliśmy między innymi nagłośnienie bezprzewodowe, sygnaturkę, lichtarz pod paschał i kredens na naczynia liturgiczne.
 2. Niech Jezus wraz z Maryją i św. Józefem wspiera i błogosławi solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • w poniedziałek 28 grudnia – Święci Młodziankowie, męczennicy, ponieśli śmierć na rozkaz Heroda z powodu przyjścia na świat Zbawiciela;
 • w sobotę 2 stycznia – Święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (330-390), biskupi i doktorzy Kościoła.

IV Niedziela Adwentu – 20.12.2020 r.

 1. Powoli kończy się Adwent. Ufam, że większość parafian skorzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.
 2. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. Z racji pandemii będą dwie Pasterki o godz. 2200 i o godz. 2400. Zgodnie z tradycją naszych ojców będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Msze św. będą o godz. 900, 1100 i 1600.
 3. W czwartek Msza św. będzie rano o godz. 800, o godz. 900 w czwartek będę spowiadał. Osoby, które z różnych racji do tej pory się nie wyspowiadały, a chcą przystąpić do Komunii św. proszę, by przyszły na godzinę 900.
 4. Jutro na godz. 1800 zapraszam na spotkanie osoby należące do Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Gospodarczej.
 5. W ostatni piątek był dzień spowiedzi w naszej parafii. Dziękuję tym, którzy przed Świętami Bożego Narodzenia skorzystali z sakramentu pokuty.
 6. W sobotę 26 grudnia wspominamy św. Szczepana – pierwszego męczennika. W tym dniu Msze Święte według porządku niedzielnego.
 7. Taca z drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia przeznaczona jest na seminarium Duchowne w Płocku.
 8. Oczekiwany Mesjasz niech szczodrze błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCE POWOŁAŃ

      Drodzy Diecezjanie! Przeżywając ostatni miesiąc trudnego dla nas wszystkich roku 2020 z troską patrzę na potrzeby naszej wspólnoty diecezjalnej. W ostatnich latach zauważamy z niepokojem zmniejszającą się liczbę powołań do służby w Kościele. Dlatego odpowiadając na wezwanie Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8), gorąco zachęcam Was do włączenia się w inicjatywę alumnów naszego seminarium pod hasłem: „W 2021 r. modlę się o powołania”. Będzie ona trwała przez cały rok. Mogą w niej wziąć udział zarówno duchowni, osoby konsekrowane, jaki i świeccy, a także całe wspólnoty i grupy ofiarując swoją modlitwę w dowolny dzień roku tak, aby nasze błaganie skierowane do Pana Żniwa było nieustanne. Proszę każdego z Was o żarliwą modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji powołań. Możemy włączyć się do tej inicjatywy modlitewnej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej seminarium lub wypełniając papierowe zgłoszenie dostępne w kancelarii parafialnej. Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i ofiarę w intencji powołań. Z serca Was pozdrawiam z Tumskiego Wzgórza i zawierzam Maryi oczekującej wraz z Józefem na narodzenie Bożego Syna. Płock, dnia 20 grudnia 2020 r. IV Niedziela Adwentu.

Wasz Biskup Piotr

III Niedziela Adwentu – 13.12.2020 r.

 1. W liturgii Kościoła trzecia niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – „radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.
 2. Wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. To nasza najnowsza historia, o której nie możemy zapomnieć. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ofiarach stanu wojennego.
 3. Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. W natłoku wielu ważnych spraw niech nie umknie naszej uwadze fakt, że pragniemy razem, rodzinnie wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Rodzina bowiem dla każdego z nas jest przestrzenią wzrastania w świętości na co dzień.
 4. Msza Święta roratna odprawiana jest w środę rano o godz. 700 i w sobotę wieczorem o godz. 1700.
 5. W czwartek 17 grudnia przypadnie 84. rocznica urodzin papieża Franciszka. Polecajmy opiece opatrzności Bożej naszego papieża i jego posługę Kościołowi oraz prośmy Ducha Świętego o towarzyszenie Ojcu Świętemu.
 6. W piątek będzie dzień spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia. By uniknąć większej kolejki do spowiedzi zapraszam mieszkańców poszczególnych wiosek w następujących godzinach:
 • na godz. 900 mieszkańców Małej Wsi z ulic Warszawskiej i Płońskiej
 • na godz. 930 mieszkańców Małej Wsi z pozostałych ulic
 • na godz. 1000 mieszkańców Bród Dużych i Bród Małych
 • na godz. 1030 mieszkańców Niździna
 • na godz. 1100 mieszkańców Węgrzynowa 
 • na godz. 1130 mieszkańców Perek i Ściborowa

Osoby pracujące zapraszam na spowiedź wieczorem:

 • na godz. 1700 mieszkańców z Małej Wsi
 • na godz. 1730 mieszkańców pozostałych wiosek poza Małą Wsią 

Oprócz mnie spowiadał będzie także ks. prob. z Rębowa. W czasie spowiedzi będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Będzie można się pomodlić, dobrze przygotować do spowiedzi św. W godzinach spowiedzi co pół godziny będzie można przyjąć Komunię św. Proszę, by zwłaszcza panie należące do Kół Żywego Różańca przychodząc w wyznaczonych godzinach na półgodzinną adorację głośno odmawiały różaniec, czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, czy może Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, lub Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

 1. Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę Covid-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w apelu: badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
  Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na apel serdecznie dziękujemy.
 2. W tym tygodniu zapłaciliśmy za wywóz śmieci z cmentarza 839,38.
 3. Są jeszcze świece Bożonarodzeniowe. Kupując taką świecę wspieramy najuboższych. Można takie świece nabyć po Mszy św.
 4. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • w poniedziałek 14 grudnia – św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła.

II Niedziela Adwentu – 06.12.2020 r.

 1. Tę niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszek po wyjściu z kościoła.
 2. We wtorek 8 grudnia jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz. 1700 i 1730.
 3. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej roratnej w środę rano o godz. 700 i w sobotę wieczorem o godz. 1700.
 4. Imiona zmarłych można jeszcze wpisywać na listę całorocznych modlitw za zmarłymi.
 5. W tym tygodniu już po raz trzeci od uroczystości Wszystkich Świętych zostały wywiezione śmieci z cmentarza. Proszę kwiaty żywe z ziemią, z doniczkami, nie wkładać do kontenera na śmieci na cmentarzu ale położyć obok kontenera.
 6. Po Mszy świętej można nabyć świece Caritasu na stół wigilijny. Dochód zostanie przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 7. Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni. Po Mszy św. dzieci będą mogły poczęstować się słodyczami.
 8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • w poniedziałek 7 grudnia – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup Mediolanu, duszpasterz, teolog, doktor Kościoła.

Czytaj ogłoszenia

I Niedziela Adwentu – 29.11.2020 r.

 1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali celebrowanie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej. Ono przenosi się na celebrowanie obecności Pana Jezusa w naszych domowych Kościołach. Tak dajemy świadectwo swojej wiary kształtowanej przez wspólnotę miłości z Bogiem, który był, który jest i który przychodzi.
 2. W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Ona pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. Roratnej ku czci Najświętszej Maryi Panny, która będzie odprawiana w środę rano o godz. 700 i w sobotę o godz. 1700.
 3. Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcamy do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępowaniem oraz swoimi relacjami.
 4. W Kościele powszechnym obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, wspierajmy ich duchowo i materialnie oraz prośmy o nowe powołania, by nigdy nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny.
 5. W tym tygodniu przypadnie pierwszy czwartek miesiąca. Pragniemy się modlić o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej. Ogarnijmy modlitwą wszystkich znanych nam kapłanów, siostry zakonne, zakonników i osoby konsekrowane, których świadectwo życia i miłości Boga i bliźniego jest dla nas pięknym znakiem.
 6. W piątek 4 grudnia przypadnie pierwszy piątek miesiąca. To okazja do szczególnej modlitwy wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy osobiste i świata. 4 grudnia to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Za wstawiennictwem św. Barbary, patronki ludzi pracy, wspierajmy modlitwą wszystkich poszukujących pracy. O godz. 1630 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. Zapraszam więc do adoracji Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
 7. W pierwszą sobotę miesiąca, przypadającą w tym tygodniu, okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia. O godz. 900 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, wspólny różaniec i Msza św. dla osób należących do Kół Żywego Różańca.
 8. Dziękuję tym parafianom i osobom spoza naszej parafii, którzy wpisali bliskich zmarłych z rodziny na listę całorocznych modlitw za zmarłymi zwanych wypominkami. Taka postawa jest wyrazem naszej wiary w życie po śmierci i wyrazem pamięci o zmarłych oraz wdzięczności wobec zmarłych. Te osoby które troszczą się, by wierni w parafii modlili się za ich zmarłymi z rodziny czy znajomymi dają dobry przykład swoim dzieciom i wnukom i wszystko wskazuje na to, że w przyszłości ich dzieci i wnukowie także będą wspominać ich przed Bogiem w swoich modlitwach.
 9. Po Mszy świętej można kupić świece Caritasu na stół wigilijny. Dochód zostanie przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 10. Bóg zapłać za bezimienne ofiary złożone w ostatnich dniach na Kościół jedna z Perek i dwie z Małej Wsi.
 11. Dziękuję tym osobom, które z racji wpisywania zmarłych na listę całorocznych modlitw za zmarłymi zostawiają większą kwotę przeznaczając ją na Kościół.
 12. Za tydzień 06.12. jest dzień modlitw za Kościół katolicki na wschodzie. Ofiary składane do puszek w najbliższą niedzielę są przeznaczone na pomoc Kościołom na wschodzie.
 13. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • w poniedziałek 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat Szymona Piotra, należał do najbliższego grona Pana Jezusa;
 • w czwartek 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła;
 • w piątek 4 grudnia – św. Barbara (III/IV w.), dziewica i męczennica, patronka górników i hutników oraz bezrobotnych.

XXXIV Niedziela Zwykła – 22.11.2020 r.

 1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
 2. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To stowarzyszenie wiernych, a jego celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem jego członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.
 3. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Ten czas rozpoczniemy za tydzień, 29 listopada, pierwszą Niedzielą Adwentu.
 4. Imiona zmarłych można jeszcze wpisywać na listę całorocznych modlitw za zmarłymi.
 5. Bóg zapłać za bezimienne ofiary złożone w tym tygodniu na Kościół z Małej Wsi, z Niździna i ze Ściborowa.
 6. Od kilku lat w Polsce rodziny nabywają świece przed świętami Bożego Narodzenia. Zachęcam do nabycia świecy w cenie 6 zł. Są jeszcze dodatkowo tak zwane „świece kule” te ozdobne świece są w cenie 12 zł. O rozprowadzenie tych świec jak zwykle proszę osoby należące do Parafialnego Koła Caritas. Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc ubogim rodzinom. Jedna złotówka od każdej świecy pozostaje do dyspozycji Parafialnego Koła Caritas, pozostałą kwotę przekazujemy do Caritas w Płocku.
 7. Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.

XXXIII Niedziela Zwykła – 15.11.2020 r.

 1. Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, jak np. Caritas, aby pomagać innym.
 2. W sobotę, 21 listopada w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała 3 lata, rodzice, Święty Joachim i Święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu Świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzone jest specjalne święto.
 3. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.
 4. Imiona zmarłych można zgłaszać na listę całorocznych modlitw za zmarłymi.
 5. Bóg zapłać za bezimienną ofiarę złożoną w tym tygodniu na Kościół z Perek.
 6. W tym tygodniu zapłaciliśmy za wywóz śmieci z cmentarza 671 zł.
 7. Pamiętajmy w naszych modlitwach o solenizantach i jubilatach tego tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; była żoną Ludwika IV, landgrafa Turyngii, po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki Świętego Franciszka.
 • 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.
 • 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem.

XXXII Niedziela Zwykła – 08.11.2020 r.

 1. Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie wyznawać wiarę w Boga i okazywać przywiązanie do Kościoła. Nie możemy jednak zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar modlitwy.
 2. W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża, i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem Świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.
 3. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. Msze Święte w naszym kościele o godz. 1700 i 1730.
 4. Imiona zmarłych można wpisywać na listę całorocznych modlitw za zmarłymi.
 5. Bóg zapłać za dwie bezimienne ofiary złożone w tym tygodniu na Kościół z Niździna i z Małej Wsi.
 6. Dziękuję tym parafianom, którzy nie kupowali nadmiernej, przesadnej ilości kwiatów i zniczy na groby, a większą uwagę skupili na pomoc duchową zmarłym, czyli na modlitwę, zamówienie Mszy św. czy wypominek za zmarłymi.
 7. W tym tygodniu zostały wywiezione śmieci z cmentarza.
 8. Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.
 • 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie męczennik w Kościele Zachodnim.
 • 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.
 • 13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za czasów Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni do chwały ołtarzy.

XXXI Niedziela Zwykła – 01.11.2020 r.

 1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.
 2. Zgodnie z decyzją władz państwowych cmentarz będzie zamknięty do 2 listopada włącznie.
 3. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. Jutro Msze św. o godz. 1000 i 1700. Po Mszy św. o godz. 1000 będą modlitwy za zmarłych zwłaszcza polecanych w wypominkach jednorazowych.
 4. Przez osiem pierwszych dni listopada (do 8 listopada) duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.
 5. W listopadzie z racji dużej liczby zakażeń koronawirusem nie będzie spotkania z uczniami kl. III i IV oraz ich rodzicami.
 6. Dziękuję tym którzy w październiku często, a niektórzy nawet codziennie przychodzili na odmawianie różańca św. do kościoła, a także tym, którzy różaniec św. odmawiali w domu.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
 8. W sobotę o godz. 900 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec dla Kół Żywego Różańca.
 9. W tym tygodniu zostały wywiezione śmieci z cmentarza.
 10. Bóg zapłać za złożoną w tym tygodniu ofiarę na kościół państwu Bożenie i Lechowi z Małej Wsi.
 11. Dzisiaj czytane są już wypominki z nowej listy. Można jeszcze zgłaszać imiona i nazwiska osób zmarłych na listę całorocznych modlitw za zmarłymi.
 12. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę, aby na co dzień doświadczali Bożej miłości.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła.

Czytaj ogłoszenia

XXX Niedziela Zwykła – 25.10.2020 r.

 1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.
 2. Wkraczamy w ostatni tydzień nabożeństw różańcowych. Zbliża się listopad poświęcony pamięci zmarłych. Różaniec może okazać się nieocenioną pomocą, jaką możemy zaoferować naszym zmarłym. Genialny artysta włoskiego renesansu Michał Anioł, we fresku zdobiącym Kaplicę Sykstyńską przedstawiającym Sąd Ostateczny, namalował duszę wydobywaną różańcem z męki czyśćcowej. Oby ta twórcza wyobraźnia inspirowała także nas do niesienia pomocy duszom czyśćcowym. Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie jest o godz. 1630.
 3. W następną niedzielę będzie Uroczystość Wszystkich Świętych. W związku z zarządzeniem Ks. Biskupa nie będzie Mszy św. na cmentarzu. Msze św. będą odprawiane w kościele o godz. 900, 1100 i 1600. Po Mszy św. o godz. 1100 odprawianej za wszystkich zmarłych będziemy się modlić za zmarłych zwłaszcza polecanych w wypominkach jednorazowych.
 4. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy Msze Święte w o godz. 1000 i 1700. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 5. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.
 6. Proszę zgłaszać imiona zmarłych na listę całorocznych modlitw za zmarłymi zwanych „wypominkami”. W najbliższą niedzielę będą czytane już nowe wypomninki.
 7. Dziękuję panu Stanisławowi i panu Adamowi z Małej Wsi, którzy w tym tygodniu pracowali na terenie przy plebanii.
 8. Dziękuję za ofiary składane w tym tygodniu na kościół.
 9. Zwracam się z prośbą, byśmy na groby naszych bliskich nie kupowali dużej, przesadnej ilości kwiatów, wieńców, zniczy. Pamiętając o naszych zmarłych, o ich poświęceniu dla nas, zanieśmy im przede wszystkim dar modlitwy i dar ofiary Mszy świętej.
 10. Proszę, by dzieci, które chodziły na różaniec przyniosły karteczki i przekazały mi te karteczki w piątek po różańcu. W sobotę po różańcu dzieci, które przychodziły na różaniec otrzymają nagrody.
 11. Urząd Gminy Mala Wieś prosi o odczytanie następującej informacji. Wójt Gminy przypomina, że wciąż trwa Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Możliwości udziału w spisie rolnym jest wiele, a czasu na wypełnienie obowiązku coraz mniej. Ze względu na bezpieczeństwo najlepiej spisać się przez Internet, skorzystać z punktu spisowego w MultiOsadzie, lub zadzwonić na Infolinię Spisową i spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym. Z rolnikami, którzy do tej pory nie spisali się samodzielnie może kontaktować się rachmistrz.
 12. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę wielu łask Bożych na drodze do świętości.

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną spowodowaną pandemią COVID-19, mając na uwadze nowe decyzje władz państwowych oraz rekomendację Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 23 października br., zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 23 października 2020 roku udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.

Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowały dzieła miłosierdzia oraz na różne inne sposoby wyrażały i realizowały swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, szczególnie w jego lokalnym, parafialnym wymiarze. Zachęcam też do regularnej duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Proszę ponadto, aby nadal organizować transmisje na żywo z parafialnych celebracji liturgicznych. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich.

W tym trudnym czasie ponownie proszę wszystkich drogich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o modlitwę, szczególnie przez wstawiennictwo św. Rocha, za osoby dotknięte pandemią koronowirusa, za wszystkich, którzy chorym pomagają – lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne i mundurowe oraz za przedstawicieli władz podejmujących trudne decyzje zmierzające do zwalczenia pandemii.

Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek panującej pandemii.

† PIOTR LIBERA
BISKUP PŁOCKI

KS. PIOTR GRZYWACZEWSKI
KANCLERZ

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 28 X – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, którzy należeli do ścisłego grona uczniów Pana Jezusa; tradycja Kościoła przekazuje, że obaj dotarli do Mezopotamii, a następnie do Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.

XXIX Niedziela Zwykła – 18.10.2020 r.

 1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
 2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.
 3. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
 4. Październik jest miesiącem, w którym wierni odmawiają różaniec. Rozważane w różańcu tajemnice życia Jezusa i jego Matki czynią nas na nowo świadkami zbawczych wydarzeń objawiających Bożą miłość. To duchowe uczestnictwo w radosnych, świetlanych, bolesnych i chwalebnych chwilach życia Zbawiciela rodzi i umacnia naszą wiarę. Przypominam, że różaniec odmawiamy w Kościele codziennie w dni powszednie o godz. 1630, a w niedzielę na przemian przed Mszą św. o godz. 900 i 1100. W następną niedzielę różaniec będzie przed Mszą św. o godz. 1100.
 5. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy na emigracji. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś Polacy poszukujących lepszego bytu za granicą nie zapominali o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.
 6. Po Mszy św. o godz. 1100 będzie spotkanie z dziećmi kl. III i ich rodzicami.
 7. Za tydzień, w ostatnią niedzielę października będziemy świętować rocznicę poświęcenia naszego Kościoła.
 8. Dziękuję panom, którzy w tym tygodniu pracowali na terenie przy plebanii.
 9. Bóg zapłać za anonimową ofiarę złożoną w tym tygodniu na malowanie Kościoła z Małej Wsi.
 10. Proszę zgłaszać zmarłych na wypominki. Od pierwszej niedzieli listopada będą czytane już wypominki z nowej listy. Można wpisywać imiona i nazwiska osób zmarłych, za których będziemy się modlić w tak zwanych wypominkach jednorazowych pierwszego i drugiego listopada.
 11. Dzisiaj jest liczenie wiernych w Kościele.
 12. Matce Bożej Różańcowej polecam solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia.
 • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież Polak, wielki nauczyciel wiary i bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.

XXVIII Niedziela Zwykła – 11.10.2020 r.

 1. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz w naszym kraju obchodzimy Dzień Papieski. Dziś, a także w piątek, 16 października (liturgiczne wspomnienie Świętej Jadwigi Śląskiej) – w dzień powołania Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.
 2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1100 będzie spotkanie z dziećmi kl. IV i ich rodzicami.
 3. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 1100 będzie spotkanie z uczniami kl. III i ich rodzicami.
 4. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz. 1630. Wszystkich serdecznie zapraszam.
 5. Bóg zapłać za anonimowe ofiary składane w tym tygodniu na malowanie naszego kościoła z Małej Wsi i z Węgrzynowa.
 6. Dzisiaj swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym celem fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Z tych środków m.in. fundowane są stypendia dla uzdolnionej, a pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży. Polecam tę zbiórkę życzliwości Parafian.
 7. W środę, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy nauczycieli i wychowawców naszą życzliwością, a przede gorącą modlitwą.
 8. W nadchodzący czwartek, 15 października, w liturgiczne wspomnienie Świętej Teresy od Jezusa, obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Ma on nam przypominać, że często rodzice, którzy odprowadzili swoje dziecko do bram wieczności, nie zawsze oczekują jakiegoś specjalnego pocieszenia, ale potrzebują naszej modlitwy, która pomoże im przetrwać niezwykle trudny czas.
 9. We wtorek o godz. 2100 jest Apel Jasnogórski. Zapraszam na ostatnie w tym roku nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej.
 10. Ofiary zbierane na tacę w następną niedzielę będą przeznaczone na cele misyjne.
 11. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę, aby Chrystus zawsze wskazywał im pewną drogę do zbawienia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), kapucyn, który powołał do życia wiele bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich.
 • 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktor Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką.
 • 16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.
 • 17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła.

XXVII Niedziela Zwykła – 04.10.2020 r.

 1. Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej i październikowym nabożeństwie odprawianym w naszym kościele o godz. 1630. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).
 2. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.
 3. W środę, 7 października, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
 4. Dzisiejsza niedziela wypiera liturgiczne wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu (1182-1226), ojca wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyka, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła. To imię nosi również Ojciec Święty Franciszek, wspomnijmy go w naszych modlitwach.
 5. W poniedziałek 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata. My, Polacy, bądźmy przykładem naśladowania duchowości i pobożności Świętej Siostry Faustyny.
 6. W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.
 7. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 1100 będzie spotkanie z uczniami kl. IV i ich rodzicami.
 8. Dzisiaj w czasie Mszy św. o godz. 1100 po przygotowaniu dwóch chłopców zostanie w sposób uroczysty włączonych do grona ministrantów naszej parafii.
 9. Bóg zapłać za ofiarę złożoną na malowanie naszego kościoła państwu Ewie i Henrykowi z Płocka oraz za anonimową ofiarę z parafii Orszymowo.
 10. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę Bożego błogosławieństwa.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 5 X – św. Faustyna Kowalska (1905- 1938), znana na całym świecie polska zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka nazywana „sekretarką Bożego miłosierdzia”.

Czytaj ogłoszenia
Przewiń do góry