SCHOLA

„Śpiewajcie głosem,

śpiewajcie sercem,

śpiewajcie ustami,

śpiewajcie swoim życiem”.

                                                                                                                                  ( św. Augustyn )

Schola to grupa dziewczyn, która wielbi Boga swoim śpiewem, szczególnie zajmując się oprawą niedzielnej Mszy świętej. Schola liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. W dokumentach soborowych o scholi możemy przeczytać: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii. Przede wszystkim schola powinna wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie powinna podtrzymywać śpiew wiernych, może też śpiewać pieśni na przemian z ludem (np. wierni refren, schola zwrotki), uczyć nowych pieśni, śpiewać pieśni trudne i wielogłosowe”.

Nazwa schola wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony śpiewem wielogłosowym. Obecnie scholą nazywa się zespół tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.

Schola to najmłodsza grupa w parafii Mała Wieś. Powstała we wrześniu 2013 r. Scholę prowadzi pan organista Dariusz Kokosiński. W naszej wspólnocie parafialnej schola odgrywa ważne miejsce. Jest przestrzenią w której dzieci i młodzież mogą poprzez śpiew zbliżać się do Boga – chwalić Go i dać świadectwo swojej wiary. Dziewczyny należące do scholi wspólnym śpiewem uświetniają ważne uroczystości Kościelne. Głównym zadaniem scholi jest udział i śpiew na Mszy świętej. Spotkania dziewczyn należących do scholi odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 1000. Schola śpiewem i grą na gitarze ubogaca liturgię w czasie niedzielnej Mszy świętej o godzinie 1100. Schola dziewczęca sprawia, że ta Msza święta, po której odbywają się spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej, do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania   staje się naprawdę piękna.

„Kto śpiewa ten się modli podwójnie” powiedział św. Augustyn. Wdrażając w życie tę myśl można powiedzieć, że schola dziewczęca nie tylko chwali Boga śpiewem ale także pomaga w głębszym przeżywaniu Mszy świętej i odkrywaniu jej tajemnic.

Modlitwa przed próbą scholi:

Panie Boże Wszechmogący! Źródło wszelkiego dobra i piękna! Ty zechciałeś, aby człowiek muzyką i śpiewem głosił dzieła Twej wielkiej miłości! Gdy za chwilę będziemy wznosić swoje głosy ku Tobie, prosimy, wytęż nasz słuch na Twoje słowo, daj wrażliwość na piękno i harmonię, wzmocnij nasze głosy i pomóż zrozumieć słowa, które będziemy dziś śpiewać. Przyjmij Panie wszystko, co pragnę Tobie ofiarować: każde uderzenie serca i każdy oddech, każde słowo i każdy gest, każdy uśmiech i każdy trud. Wszystko, co teraz będę czynić, chcę Tobie ofiarować. Pieśni pełne ducha, niech staną się moją modlitwą uwielbienia i wyrazem mojej wiary w Ciebie. Pomóż nam ochoczo i z pełnym zaangażowaniem spełniać naszą posługę i tak, jak św. Cecylia nie tylko ustami, ale i całym sercem śpiewać na Twoją cześć. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Modlitwa po próbie scholi:

Boże, Wielki i Piękny, zbyt małe są moje słowa, aby Cię uwielbić. Przyjmij to, co mogłam Ci ofiarować. Niech w moim sercu lśni Twój Majestat, dla którego pragnę żyć, który pragnę ogłaszać i któremu pragnę śpiewać.
Amen.

W scholi znajdzie miejsce, każdy kto lubi śpiewać, albo chce się tego nauczyć. By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie scholi lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy może poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, by otrzymane dary dobrze wykorzystać.

Dziewczyny, które chcą śpiewem wielbić Boga, a przy okazji rozwijać pasję śpiewania i zarażać nią innych zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej scholi. Do zobaczenia w kościele na wspólnym wysławianiu naszego Stwórcy!
Przewiń do góry