KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie modlą się na Różańcu. Wspólnoty te często nazywane są Kołami Żywego Różańca. Koła Różańcowe istniały od samego początku powstania naszej parafii. W roku 1985 zostały wyłączone z parafii Orszymowo i włączone do nowo erygowanej parafii Mała Wieś. W naszej parafii są 4 Koła Żywego Różańca. Zelatorką Kół Żywego Różańca jest pani Krystyna Grzelak. Każde Koło Różańcowe składa się z 20 osób, a  każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę Różańca. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie Koła Żywego Różańca odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to każdego dnia rozważany jest cały Różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Poprawne odmawianie Różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie Różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic Różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i Jego matki, Maryji. Mamy 20 tajemnic Różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne.

Wspólnota Żywego Różańca modlitwą różańcową do Matki Bożej wspiera intencje całego Kościoła oraz różne działania i akcje duszpasterskie podejmowane w naszej parafii. Członkowie Kół Różańcowych spotykają się w naszym kościele w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9:00 i wspólnie przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie odmawiają Różaniec Święty.

Piętnaście obietnic Najświętszej Maryi Panny za odmawianie Różańca Świętego przekazane błogosławionemu Alanowi de la Roche (de Rupe)

 • Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski.
 • Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
 • Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 • Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.
 • Dusza, która poleci Mi się przez recytowanie Różańca nie zginie.
 • Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu nad świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 • Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
 • Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 • Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św.
 • Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 • Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
 • Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
 • Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
 • Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 • Nabożeństwo do Mojeg o Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Spośród wszystkich form nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Różaniec jest najbardziej znany i rozpowszechniony. Do upowszechnienia i docenienia tej modlitwy maryjnej przyczyniły się usilne i naglące wezwania Papieża Leona XIII pod koniec XIX wieku. Chociaż w ostatnim okresie modlitwa ta została w niektórych środowiskach zaniedbana, to jednak wydaje się, że odzyskuje ona teraz swoje uprzywilejowane miejsce w pobożności chrześcijańskiej. Bóg jest miłością i chce z nami rozmawiać. Dlatego radość sprawia mu nasza modlitwa. Przypomniała nam o tym Maryja w Fatimie. Najczęstszą prośbą, jaką kierowała do dzieci, było wezwanie: „Odmawiajcie Różaniec”. Powtarzała tę prośbę kilka razy, prosząc, by modlitwę różańcową odmawiać codziennie. Przykład i słowa Jana Pawła II są potężnym bodźcem dla wiernych, aby nabyli lub odzyskali zamiłowanie do tej tradycyjnej i wciąż aktualnej praktyki.

Ojciec Św. Jan Paweł II o Różańcu Świętym

,,Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał. Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej. Ona pierwsza uwierzyła, a w Kościele w Wieczerniku jednoczyła w miłości pierwszych uczniów swego Syna. Przy odmawianiu Różańca nie chodzi o powtarzanie formułek, lecz raczej o nawiązanie intymnego dialogu z Maryją, o okazanie jej zaufania, powierzenie trosk, otwarcie przed nią serca, ukazanie własnej gotowości na przyjęcie planów Bożych i obietnic wytrwania w wierności dla niej we wszystkich, szczególnie trudnych i bolesnych sytuacjach, będąc pewnym jej pomocy w uzyskaniu wszelkich potrzebnych dla naszego zbawiania łask od jej Syna”.

(Z przemówienia wygłoszonego przed „Anioł Pański” 2 października 1988, Oservatore Romano [niem.] 7 października 1988)

,,Różaniec jest moją codzienną modlitwą – i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swojej prostocie i w swej głębi…W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Św. Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, narodziny, narodu, Kościoła i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych najbliższych zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych o których najbardziej się troszczymy, którzy nam leżą na sercu. W ten sposób i ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.

(Dn. 29.X.1978r. w pierwszym przemówieniu po wyborze na papieża)

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie Różaniec! Ufam, że ta tradycja odmawiania Różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie”.

(Dn. 7.X.1981r. na pierwszej audiencji po zamachu).

,,Różaniec jest modlitwą do niej, do Maryi, i jest naszą modlitwą którą odmawiamy z Maryją. Proszę was, odmawiajcie Różaniec. Wy chorzy i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk Różańca! Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą”.

(Dn. 28.X.1981. na audiencji dla Polaków)

Zapraszamy wszystkich, także młodych parafian, którzy chcieliby modlitwą różańcową chwalić Matkę Najświętszą, a za Jej pośrednictwem modlić się w intencjach swoich i Kościoła, do wstąpienia w nasze szeregi.

Przewiń do góry