NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy”.
(Fatima, 13 października 1917)

W sobotę 13 maja 2017 r. o godz. 2100 w naszym kościele zgromadzili się wierni by, uczestniczyć w nabożeństwie fatimskim z okazji setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Nabożeństwo fatimskie jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi lud do Swojego Syna. Nabożeństwo rozpoczęło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, potem wierni modlili się na różańcu i wysłuchali rozważania na temat cudownego objawienia się – przed stu laty – Maryi trzem ubogim i niewykształconym dzieciom. Następnie wyruszyła procesja wokół kościoła ze świecami i figurą Matki Bożej. Na zakończenie wierni zaśpiewali „Zapada zmrok” i przyjęli Boże błogosławieństwo. Takie nabożeństwa w naszej parafii odbywają się każdego roku 13 dnia miesiąca od maja do października o godz. 2100.

Nabożeństwo fatimskie jest szczególną formą odpowiedzi na przesłanie fatimskie. Zechciejmy w tych nabożeństwach brać udział, by powierzać Matce Bożej swoje życiowe problemy i nasze rodziny.

Modlitwy przekazane dzieciom przez Anioła Pokoju

Modlitwa wynagradzająca

Boże mój, wierzę w Ciebie. Uwielbiam Ciebie! Ufam Tobie i miłuję  Ciebie! Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie wielbią, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję, ofiaruje Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego, Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Amen.

Modlitwa odmawiana przez dzieci z Fatimy

Boże mój, kocham Cię z całą wdzięcznością za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś. O Jezu, kocham Ciebie! Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Niepokalane Serce Maryi, nawróć grzeszników, wybaw dusze od piekła. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony Przenajświętszy Sakramencie Eucharystii, błogosławiony i święty owocu Przeczystej Dziewicy, Świętej Maryi.

Modlitwa za przyczyną świętej Hiacynty Marto

Wszechmogący i Miłosierny Boże, w świętej Hiacyncie zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania Królowej Różańca Świętego, modlitwy i umartwienia, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladując Jej cnoty, razem z nią otrzymali wieczną nagrodę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.   

Modlitwa za przyczyną świętego Franciszka Marto

O, święty Franciszku, który miłując Matkę Najświętszą, poświęciłeś Jej na zawsze swe niewinne serce i ofiarowałeś swoje cierpienia z synowską miłością, spraw, abyśmy i my, kochając Ją po dziecięcemu, zasłużyli na Jej wspomożenie w walce ze złem w ciągu życia i w godzinie śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Z dalekiej Fatimy 

 1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
  Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
  Ref. Ave, ave, ave Maryja. (2x)
 2. Śpieszymy, więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,
  By w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.
  Ref. Ave, ave, ave Maryja. (2x)
 3. Dziewica przecudna w koronie dębu,
  Jej płaszcz jak śnieg biały, różaniec w ręku.
  Ref. Ave, ave, ave Maryja. (2x)
 4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy,
  Choć smutek i troska przebija w twarzy.
  Ref. Ave, ave, ave Maryja. (2x)
 5. Skąd jesteś o Pani? – pytają dzieci,
  Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.
  Ref. Ave, ave, ave Maryja. (2x)
 6. By Boga już więcej nie obrażali,
  Za grzechy i zbrodnie pokutowali.
  Ref. Ave, ave, ave Maryja. (2x)
 7. Za radą Twą Pani, przejęci żalem,
  Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.
  Ref. Ave, ave, ave Maryja. (2x)
 8. Niesiemy swe modły do tronu Pana,
  Przez Serce Twe czyste, Niepokalana.
  Ref. Ave, ave, ave Maryja. (2x)
 9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
  Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.
  Ref. Ave, ave, ave Maryja. (2x)
 10. Różaniec, pokuta i umartwienie,
  Są naszym ratunkiem i ocaleniem.
  Ref. Ave, ave, ave Maryja. (2x)
Przewiń do góry